Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce > Majetková evidence vodovodů a kanalizací  

Kalendář pro obce: Majetková evidence vodovodů a kanalizací

Záležitost

Majetková evidence vodovodů a kanalizací 

Období

02_Únor 

Termín

do 28. 2. (ročně) 

Druh záležitosti

povinnost 

Popis

Předat vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací (ust. § 5 zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění)

Kontaktní úřad/osoba

Vodoprávní úřad 

Poznámka

Prostřednictvím software MZe
   Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová  (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)

Odkaz formuláře

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/majetkova-a-provozni-evidence-vodovodu-a/vstupni-formulare-aplikace-vybranych.html 
Přílohy
Vytvořeno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros 
Naposledy změněno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros