Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce  

Kalendář pro obce

Modify settings and columns
  
Zobrazit: 
Řadit podle přílohK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
PoznámkaFiltr
Příloha
Aktuálnost povodňových plánůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1x ročně zpravidla před obdobím jarního tánípovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Daň z nabytí věcí nemovitýchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 3. měsíce  po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostípovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB09&a=1#search-result
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1.1.2020povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Hlášení změn daňového subjektuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů ode dne, kdy změna nastala na povinném tiskopisu "Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace"povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=&skupina_T_SKUPINA02=1&a=1#search-result
Metodika řízení základních a mateřských školK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyprůběžně dle potřebyinformaceKrajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Nabytí státního občanství ČR nalezenímK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty uvedené v § 10 zákona č. 186/2013 Sb.povinnostMatriční úřad krajskému úřadu nebo ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Nabytí státního občanství ČR osvojenímK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladupovinnostMatriční úřad krajskému úřadu nebo ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Odvod daně z příjmů vybírané srážkouK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo konce následujícího měsíce po dni provedení srážky z daněpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Odvod sražených záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 20. dne v měsíci sražení zálohpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Oznámení o nabytí státního občanství ČRK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladupovinnostMatriční úřad, před nímž dojde k souhlasnému prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož matka je cizinka a otcem byl určen státní občan ČR, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a  krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Oznámení o zhoršení jakosti dodávané pitné vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Platba spotřební daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 40. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Platba spotřební daně z lihuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 55. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání daňového přiznání plátce spotřební daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání přihlášky k povinné registraci plátce DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil obrat 1 mil. Kč za předcházejících po sobě jdoucích 12 měsícůpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přihlášky k registraci plátce daně z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony v souvislosti s jeho postavením plátce daněpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Podání přihlášky k registraci poplatníka daně z příjmů právnických osobK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů ode dne svého vznikupovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB03&a=1#search-result
Podání přiznání k DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení měsícepovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přiznání k DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení čtvrtletípovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přiznání plátce energetických daníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání souhrnného hlášení plátců DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení zdanitelného období výhradně v elektronické podoběpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Pokutové blokyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25.1.povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický, Zbyněk Korejtko, 585 508 530, z.korejtko@kr-olomoucky.cz
Předložit vyúčtování pokutových bloků a kopie dokladů o převodu vybraných pokut na svůj účet  
Pomocný analytický přehledK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne následujícího měsíce (čtvrtletně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Předání podkladůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1x měsíčněpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, ostatní matriční úřady úřadu obce s rozšířenou působností
Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015  (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezekK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015  (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Příspěvek v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacíchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015          (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Registrace nového poplatníka silniční daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daňpovinnostFinanční úřad
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha úč. závěrkyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 20. dne následujícího měsíce (čtvrtletně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Příloha
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 2 měsíců od zahájení provozupovinnostMístně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Odpadové hospodářství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1.1.2014povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Vnitřní tepelná zařízení budovK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyOd 1.1.2015 - povinnostpovinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č.406/2000 Sb.
Výkaz FIN 2-12M + účetní dataK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 12. dne následujícího měsíce (měsíčně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Vyúčtování indentifikačních známek výherních hracích přístrojůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 9.1.informaceKrajský úřad - Odbor ekonomický, Dagmar Balcárková, 585 508 456, d.balcarkova@kr-olomoucky.cz
Předložit protokol o vyúčtování použitých a nepoužitých známek  
Vyúčtování záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 2 měsíců po uplynutí roku (papírová podoba), do 20.3. v případě elektronické podoby (povinné i dobrovolné)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Vzor a otisk úředního razítkaK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 5 pracovních dnůpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu; ostatní matriční úřady úřadu obcí s rozšířenou působností a krajskému úřadu
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb.
Vzor a otisk úředního razítkaK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 5 pracovních dnůpovinnostObecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností  krajskému úřadu
Seznam obecních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
Změny v rejstříku škol a školských zařízeníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyDo 30. září kalendářního roku pro následující školní rokpovinnostKrajský úřad – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti
Zpracování PENBK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyjiž platné od 1.1.2013povinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb.                        Agenda energetika - seznam specialistů na: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Zpracovat a umístit PENBK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyjiž platné                                            (1.7.2013)povinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb.                        Agenda energetika - seznam specialistů na: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizaceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
http://www.kr-olomoucky.cz/vodni-hospodarstvi-a-rybarstvi-cl-274.html
Finanční vypořádání příspěvku pro JSDHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopalivK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně - po skončení roku)povinnostFinanční úřad
Počet paralelně vedených ověřovacích knihK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (běžného roku)povinnostObecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu
Seznam obecních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
Předložení upraveného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Leden3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Přiznání k dani z nemovitostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně - běžného roku)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06&a=1#search-result
Přiznání k silniční daniK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně - následujícího roku)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB05&a=1#search-result
Příloha
Roční výkaz o sociálních službách a sociální péčiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor sociálních věcí - Mgr. Jana Chmelařová, 585508485, j.chmelarova@kr-olomoucky.cz
Tato povinnost se týká pouze obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Smlouvy o přezkoumání hospodaření s auditoremK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně)povinnostKrajský úřad - Kancelář ředitele
§ 4 odst. 8 zákona č. 420/2004 Sb.
Výkaz přestupků projednaných orgány obceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 15.1. (ročně - běžného roku)povinnostObec projednávající přestupky krajskému úřadu
Výkaz dotčeným obcím rozesílá krajský úřad
Žádost o dotaci v oblasti prevence kriminalityK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
01_Ledendo 31.1. (ročně)informaceKrajský úřad - Odbor sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany, Mgr. Michal Poláček, tel. 585 508 241, m.polacek@kr-olomoucky.cz, Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality, Mgr. Adolf Polák tel.: 974 832 381, adolf.polak@mvcr.cz
Tato povinnost se týká pouze obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2015.aspx
Dotace z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastrukturyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 28. 2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
http://www.kr-olomoucky.cz/pravidla-a-smernice-cl-378.html
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 5.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládáníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostObec obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle příslušnosti
Ohlašovací povinnost se plní  prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (ISPOP). Informace od: Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany životního prostředí - Odpadové hospodářství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
http://www.ispop.cz
Majetková evidence vodovodů a kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 28. 2. (ročně)povinnostVodoprávní úřad
Prostřednictvím software MZe
   Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová  (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/majetkova-a-provozni-evidence-vodovodu-a/vstupni-formulare-aplikace-vybranych.html
Odběr podzemní vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí - oblast Olomouc
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Podklady pro přehled o činnosti cenových kontrolních orgánůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 13.2.povinnostKrajský živnostenský úřad - Ing. Jiří Švančar (585508255)
Zasílat na MF na adresu cenova.kontrola@mfcr.cz, a to pouze za předpokladu, že byla v daném roce provedena kontrola cenových předpisů
Předání sbírky listinK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo konce února kalendářního roku za uplynulý kalendářní rokpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, ostatní matriční úřady úřadu obce s rozšířenou působností
seznam matričních úřadů je uveden v příloze č.1 vyhlášky č. 207/2001 Sb.
Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocíchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 20.2. (následujícího roku - ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Přiznání za vypouštění odpadních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí - oblast Olomouc
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Příloha
Resortní statistickývýkaz MPSV 20-01K otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 14.2. (ročně)povinnostMinisterstvo práce a sociálních věcí, odbor analýz a statistiky, Ing. Zuzana Nová, (tel.: 221 922 553) zuzana.nova@mpsv.cz
Tato povinnost se týká pouze obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Příloha
Rezortní statistický výkaz MPSV 26-01K otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 14.2. (ročně)povinnostMinisterstvo práce a sociálních věcí, odbor analýz a statistiky,                      Ing. Věra Janečková, vera.janeckova@mpsv.cz,                     tel.: 221 922 449
Státní závěrečný účetK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 20.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Výsledky finančních kontrolK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Kancelář ředitele
prostřednictvím software IS FKVS (§ 33 odst. 6 vyhlášky 416/2004 Sb.).
Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služebK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 5.2. (ročně - přesné termíny stanovuje MPSV)povinnostKrajský úřad - Odbor sociálních věcí - Ing. Kateřina Spáčilová (k.spacilova@kr-olomoucky.cz, 585505482)
Odbor sociální věcí krajského úřadu poskytuje metodickou podporu při vyúčtování
ArchivaceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 31.3. (kalendářního roku)povinnostMatriční úřad příslušnému oblastnímu státnímu archivu
Finanční rezervy - skládky odpadůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. (ročně)povinnostMístně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - § 39 odst. 4                                                                  Informoval: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
http://www.ispop.cz
Platba záloh na daň z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březenčtvrtletně do 16.3.,15.6.,15.9. a 15.12 ve výši 1/4 poslední daňové povinnostipovinnostFinanční úřad
z poslední daňové povinnosti nad 150 tis. Kč
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Porady ředitelů obecních školK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březenbřezen-duben (ročně)informaceKrajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ročního zúčtování záloh zaměstnancůmK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 31.3. (následujícího roku)povinnostFinanční úřad
Příloha
Výsledky rozborů surové vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
Ust. § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
Vyúčtování záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 2 měsíců po uplynutí roku (papírová podoba), do 20.3. v případě elektronické podoby (povinné i dobrovolné)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Znečišťování ovzdušíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. roku následujícícho po skončení poplatkového období (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství RNDr. Zdenka Vymazalová, vedoucí odd. ochrany ŽP (585508642, z.vymazalova@kr-olomoucky.cz)
V případě, že je obec provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ohlašuje každoročně do 31. března údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok. Ohlášení podává poplatník prostřednictvím ISPOP (Provozní evidence - § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.).  
http://www.ispop.cz
Znečišťování ovzdušíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. roku následujícího po skončení poplatkového období (ročně)povinnostKrajský úřadu  - Odbor životního prostředí a zemědělství - RNDr. Zdenka Vymazalová, vedoucí odd. ochrany ŽP (585508642, z.vymazalova@kr-olomoucky.cz)
Poplatkové přiznání a údaje souhrnné provozní evidence podává poplatník prostřednictvím ISPOP. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč (poplatek za znečišťování § 15 zákona č. 201/2012 Sb.)
http://www.ispop.cz
Příloha
Evidence o hospodaření v rybářském revíruK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Duben30.4. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Miroslav Kvapil (583218515, m.kvapil@kr-olomoucky.cz)
Dle ust. § 11 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
Platba záloh na silniční daňK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Dubendo 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12 (ročně)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB05&a=1#search-result
Přiznání k dani z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Dubendo 1.4. (po skončení zdaňovacího období)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Příloha
RybníkářstvíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Duben30.4. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Miroslav Kvapil (583218515, m.kvapil@kr-olomoucky.cz)
Dle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
Vodné a stočnéK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Dubendo 30.4. (ročně)povinnostZaslat na Ministerstvo zemědělství ČR a vyvěsit minimálně na 30 dnů na úřední desku
Prostřednictvím software MZe ust. § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Informuje: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/celkove-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu/celkove-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu.html
Vyúčtování daně z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
04_Dubendo 1.4. (ročně)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Platba daně z nemovitostíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
05_Květendo 31.5. (běžného roku)povinnostFinanční úřad
Platba celkové daně najednou do 5.000,- Kč
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06&a=1#search-result
Předložení schváleného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
05_Květen3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Celostátní termíny změn jízdních řádůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
06_Červen14.6. a  12.12.2015informaceKoordinátor Integrovaného dopravního systému OK - KIDSOK, p.o.
Případné požadavky obce zasílají KIDSOK
Platba záloh na daň z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
06_Červendo 15.6. a 15.12. (pololetně)povinnostFinanční úřad
Ve výši 40 % poslední daňové povinnosti
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Platba záloh na daň z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
06_Červenčtvrtletně do 15.3.,15.6.,15.9. a 15.12 ve výši 1/4 poslední daňové povinnostipovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Předložení upraveného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
06_Červen3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Příloha
Žádost o přezkoumání hospodařeníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
06_Červen30. 6. (ročně)povinnostKrajský úřad - Kancelář ředitele
§ 103 odst. 4, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.
http://www.kr-olomoucky.cz/kontrola-cl-5.html http://www.kr-olomoucky.cz/kontrola-cl-5.html
Platba záloh na silniční daňK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
07_Červenecdo 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12 (ročně)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB05&a=1#search-result
Podání přiznání k dani k příjmů a platba daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
07_Červenecdo 1.7. (po skončení zdaňovacího období)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Předložení upraveného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
07_Červenec3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Schválení či neschválení účetní závěrkyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
07_Červenecdo 31.7.2014 (následujícícho roku - ročně)povinnostCentrální systém účetních informací státu (Praha)
Předložení upraveného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
08_Srpen3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Platba záloh na daň z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
09_Záříčtvrtletně do 15.3.,15.6.,15.9. a 15.12 ve výši 1/4 poslední daňové povinnostipovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Předložení upraveného rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
09_Září3.-5. pracovní den (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Žádost o zařazení do vyhláškyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
09_Zářído 30.9.povinnostObecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu
Žádost zasílá krajský úřad dle § 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
   Seznam obecních úřadů je uveden v příloze č.1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
Platba záloh na silniční daňK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
10_Říjendo 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB05&a=1#search-result
Poplatkové hlášení za odebrané množství podzemních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
10_Říjen15.10. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí
Dle ust. § 88 odst. 5 zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon. Informoval: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Poplatkové hlášení za vypouštění odpadních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
10_Říjen15.10. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí
Dle ust. § 93 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon. Informoval: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
1 - 100 Další