Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce > Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání  

Kalendář pro obce: Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání

Záležitost

Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání 

Období

02_Únor 

Termín

do 15.2. (ročně) 

Druh záležitosti

povinnost 

Popis

Zaslat pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi provozovny (§ 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), a to v případě, že obec produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok.

Kontaktní úřad/osoba

Obec obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle příslušnosti 

Poznámka

Ohlašovací povinnost se plní  prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (ISPOP). Informace od: Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany životního prostředí - Odpadové hospodářství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)

Odkaz formuláře

http://www.ispop.cz 
Přílohy
Vytvořeno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros 
Naposledy změněno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros