Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce > Vodné a stočné  

Kalendář pro obce: Vodné a stočné

Záležitost

Vodné a stočné 

Období

04_Duben 

Termín

do 30.4. (ročně) 

Druh záležitosti

povinnost 

Popis

Vlastník kanalizace příp. provozovatel je povinen zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce

Kontaktní úřad/osoba

Zaslat na Ministerstvo zemědělství ČR a vyvěsit minimálně na 30 dnů na úřední desku 

Poznámka

Prostřednictvím software MZe ust. § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Informuje: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)

Odkaz formuláře

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/celkove-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu/celkove-vyuctovani-vsech-polozek-vypoctu.html 
Přílohy
Vytvořeno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros 
Naposledy změněno 2.2.2015 16:23  uživatelem SPEXT\petrbros