Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce  

Kalendář pro obce

Modify settings and columns
  
Zobrazit: 
Řadit podle přílohK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
PoznámkaFiltr
ArchivaceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 31.3. (kalendářního roku)povinnostMatriční úřad příslušnému oblastnímu státnímu archivu
Finanční rezervy - skládky odpadůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. (ročně)povinnostMístně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - § 39 odst. 4                                                                  Informoval: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
http://www.ispop.cz
Platba záloh na daň z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březenčtvrtletně do 16.3.,15.6.,15.9. a 15.12 ve výši 1/4 poslední daňové povinnostipovinnostFinanční úřad
z poslední daňové povinnosti nad 150 tis. Kč
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Porady ředitelů obecních školK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březenbřezen-duben (ročně)informaceKrajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ročního zúčtování záloh zaměstnancůmK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 31.3. (následujícího roku)povinnostFinanční úřad
Příloha
Výsledky rozborů surové vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
Ust. § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
Vyúčtování záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březendo 2 měsíců po uplynutí roku (papírová podoba), do 20.3. v případě elektronické podoby (povinné i dobrovolné)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Znečišťování ovzdušíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. roku následujícícho po skončení poplatkového období (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství RNDr. Zdenka Vymazalová, vedoucí odd. ochrany ŽP (585508642, z.vymazalova@kr-olomoucky.cz)
V případě, že je obec provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ohlašuje každoročně do 31. března údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok. Ohlášení podává poplatník prostřednictvím ISPOP (Provozní evidence - § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.).  
http://www.ispop.cz
Znečišťování ovzdušíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
03_Březen31.3. roku následujícího po skončení poplatkového období (ročně)povinnostKrajský úřadu  - Odbor životního prostředí a zemědělství - RNDr. Zdenka Vymazalová, vedoucí odd. ochrany ŽP (585508642, z.vymazalova@kr-olomoucky.cz)
Poplatkové přiznání a údaje souhrnné provozní evidence podává poplatník prostřednictvím ISPOP. Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč (poplatek za znečišťování § 15 zákona č. 201/2012 Sb.)
http://www.ispop.cz