Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce  

Kalendář pro obce

Modify settings and columns
  
Zobrazit: 
Řadit podle přílohK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
PoznámkaFiltr
Příloha
Aktuálnost povodňových plánůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1x ročně zpravidla před obdobím jarního tánípovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Daň z nabytí věcí nemovitýchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 3. měsíce  po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostípovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB09&a=1#search-result
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1.1.2020povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Hlášení změn daňového subjektuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů ode dne, kdy změna nastala na povinném tiskopisu "Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace"povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=&skupina_T_SKUPINA02=1&a=1#search-result
Metodika řízení základních a mateřských školK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyprůběžně dle potřebyinformaceKrajský úřad - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Nabytí státního občanství ČR nalezenímK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty uvedené v § 10 zákona č. 186/2013 Sb.povinnostMatriční úřad krajskému úřadu nebo ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Nabytí státního občanství ČR osvojenímK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladupovinnostMatriční úřad krajskému úřadu nebo ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Odvod daně z příjmů vybírané srážkouK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo konce následujícího měsíce po dni provedení srážky z daněpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Odvod sražených záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 20. dne v měsíci sražení zálohpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Oznámení o nabytí státního občanství ČRK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínybez zbytečného odkladupovinnostMatriční úřad, před nímž dojde k souhlasnému prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti, jehož matka je cizinka a otcem byl určen státní občan ČR, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra
Ministerstvo vnitra a  krajský úřad vede evidenci fyzických osob, které nabyly SO ČR
Oznámení o zhoršení jakosti dodávané pitné vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Platba spotřební daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 40. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Platba spotřební daně z lihuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 55. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání daňového přiznání plátce spotřební daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání přihlášky k povinné registraci plátce DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročil obrat 1 mil. Kč za předcházejících po sobě jdoucích 12 měsícůpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přihlášky k registraci plátce daně z příjmůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 8 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat úkony v souvislosti s jeho postavením plátce daněpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx#search-result
Podání přihlášky k registraci poplatníka daně z příjmů právnických osobK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 15 dnů ode dne svého vznikupovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB03&a=1#search-result
Podání přiznání k DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení měsícepovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přiznání k DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení čtvrtletípovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Podání přiznání plátce energetických daníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne po skončení zdaňovacího obdobípovinnostFinanční úřad
Podání souhrnného hlášení plátců DPHK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25 dnů po skončení zdanitelného období výhradně v elektronické podoběpovinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB04&a=1#search-result
Pokutové blokyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25.1.povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický, Zbyněk Korejtko, 585 508 530, z.korejtko@kr-olomoucky.cz
Předložit vyúčtování pokutových bloků a kopie dokladů o převodu vybraných pokut na svůj účet  
Pomocný analytický přehledK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 25. dne následujícího měsíce (čtvrtletně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Předání podkladůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1x měsíčněpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, ostatní matriční úřady úřadu obce s rozšířenou působností
Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015  (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Příspěvek na výstavbu a opravy cyklostezekK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015  (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Příspěvek v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacíchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny27.2.2015          (do 14:00 hod)informaceKrajský úřad - Odbor. dopravy a silničního hospodářství, Ing. Pavel Krupa, 585 508 484, p.krupa@kr-olomoucky.cz
Registrace nového poplatníka silniční daněK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daňpovinnostFinanční úřad
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha úč. závěrkyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 20. dne následujícího měsíce (čtvrtletně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Příloha
Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 2 měsíců od zahájení provozupovinnostMístně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Odpadové hospodářství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
Smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termíny1.1.2014povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství, Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
Vnitřní tepelná zařízení budovK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyOd 1.1.2015 - povinnostpovinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č.406/2000 Sb.
Výkaz FIN 2-12M + účetní dataK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 12. dne následujícího měsíce (měsíčně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Vyúčtování indentifikačních známek výherních hracích přístrojůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 9.1.informaceKrajský úřad - Odbor ekonomický, Dagmar Balcárková, 585 508 456, d.balcarkova@kr-olomoucky.cz
Předložit protokol o vyúčtování použitých a nepoužitých známek  
Vyúčtování záloh na daň ze závislé činnostiK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 2 měsíců po uplynutí roku (papírová podoba), do 20.3. v případě elektronické podoby (povinné i dobrovolné)povinnostFinanční úřad
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2013&cislo=&nazev=&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB02&a=1#search-result
Vzor a otisk úředního razítkaK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 5 pracovních dnůpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu; ostatní matriční úřady úřadu obcí s rozšířenou působností a krajskému úřadu
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb.
Vzor a otisk úředního razítkaK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínydo 5 pracovních dnůpovinnostObecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností  krajskému úřadu
Seznam obecních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
Změny v rejstříku škol a školských zařízeníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyDo 30. září kalendářního roku pro následující školní rokpovinnostKrajský úřad – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/formulare-zadosti
Zpracování PENBK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyjiž platné od 1.1.2013povinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb.                        Agenda energetika - seznam specialistů na: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Zpracovat a umístit PENBK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyjiž platné                                            (1.7.2013)povinnostKrajský úřad - Odbor strategického rozvoje - Ing. Roman Melo (r.melo@kr-olomoucky.cz, 585508327)
Povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb.                        Agenda energetika - seznam specialistů na: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizaceK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
_Všeobecné termínyokamžitěpovinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
http://www.kr-olomoucky.cz/vodni-hospodarstvi-a-rybarstvi-cl-274.html