Přejít k hlavnímu obsahu

Pro obce

Hledat
Domovská stránka
  
Pro obce > Kalendář pro obce  

Kalendář pro obce

Modify settings and columns
  
Zobrazit: 
Řadit podle přílohK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
PoznámkaFiltr
Dotace z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastrukturyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 28. 2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
http://www.kr-olomoucky.cz/pravidla-a-smernice-cl-378.html
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtuK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 5.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládáníK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostObec obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle příslušnosti
Ohlašovací povinnost se plní  prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (ISPOP). Informace od: Krajský úřad, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany životního prostředí - Odpadové hospodářství - Ing. Petr Březina (585508647, p.brezina@kr-olomoucky.cz)
http://www.ispop.cz
Majetková evidence vodovodů a kanalizacíK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 28. 2. (ročně)povinnostVodoprávní úřad
Prostřednictvím software MZe
   Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Mgr. Lucie Michalová  (585508395, l.michalova@kr-olomoucky.cz)
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/majetkova-a-provozni-evidence-vodovodu-a/vstupni-formulare-aplikace-vybranych.html
Odběr podzemní vodyK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí - oblast Olomouc
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Podklady pro přehled o činnosti cenových kontrolních orgánůK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 13.2.povinnostKrajský živnostenský úřad - Ing. Jiří Švančar (585508255)
Zasílat na MF na adresu cenova.kontrola@mfcr.cz, a to pouze za předpokladu, že byla v daném roce provedena kontrola cenových předpisů
Předání sbírky listinK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo konce února kalendářního roku za uplynulý kalendářní rokpovinnostMatriční úřad úřadu obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, ostatní matriční úřady úřadu obce s rozšířenou působností
seznam matričních úřadů je uveden v příloze č.1 vyhlášky č. 207/2001 Sb.
Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocíchK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 20.2. (následujícího roku - ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Přiznání za vypouštění odpadních vodK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostČeská inspekce životního prostředí - oblast Olomouc
Informace od: Krajský úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství - Vladimíra Kubišová (585508630, v.kubisova@kr-olomoucky.cz)
Příloha
Resortní statistickývýkaz MPSV 20-01K otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 14.2. (ročně)povinnostMinisterstvo práce a sociálních věcí, odbor analýz a statistiky, Ing. Zuzana Nová, (tel.: 221 922 553) zuzana.nova@mpsv.cz
Tato povinnost se týká pouze obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Příloha
Rezortní statistický výkaz MPSV 26-01K otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 14.2. (ročně)povinnostMinisterstvo práce a sociálních věcí, odbor analýz a statistiky,                      Ing. Věra Janečková, vera.janeckova@mpsv.cz,                     tel.: 221 922 449
Státní závěrečný účetK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 20.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Odbor ekonomický
Výsledky finančních kontrolK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 15.2. (ročně)povinnostKrajský úřad - Kancelář ředitele
prostřednictvím software IS FKVS (§ 33 odst. 6 vyhlášky 416/2004 Sb.).
Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služebK otevření nabídky použijte kombinaci kláves SHIFT+ENTER (nové okno).
02_Únordo 5.2. (ročně - přesné termíny stanovuje MPSV)povinnostKrajský úřad - Odbor sociálních věcí - Ing. Kateřina Spáčilová (k.spacilova@kr-olomoucky.cz, 585505482)
Odbor sociální věcí krajského úřadu poskytuje metodickou podporu při vyúčtování